Ziekte

Respectvol is hetgeen wat het eerste bij mij op komt als ik aan de Cristallijn denk. De kinderen worden met respect behandeld en kunnen zichzelf zijn.

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit is in de groep niet altijd te garanderen. Wij vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden. We begrijpen dat dit voor u een probleem kan zijn en adviseren u een reserve oppas te regelen.

Sommige kinderziekten zijn erg vervelend voor een kind, ze bouwen echter wel hun eigen immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind wel eens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, vóórdat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden. Voor waterpokken hanteren wij wel een iets afwijkende regel. De waterpokken dienen te zijn behandeld en/of te zijn ingedroogd, alvorens het kind weer naar het dagverblijf komt, dit i.v.m. het besmettingsrisico en de hygiëne.

Ouders worden gewaarschuwd als er een bepaalde kinderziekte heerst. Dit vindt u bij de ouderinformatie in de hal (bij de entree). Op het dagverblijf is een klapper met uitgebreide informatie over kinderziekten aanwezig.

Als kinderen ziek worden terwijl ze op het dagverblijf zijn, bellen we altijd de ouders om te overleggen. Het belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind niet die aandacht kunnen geven die het vraagt óf de aandacht voor de andere kinderen in het gedrang komt, wij van u verwachten dat u uw kind op komt halen. We beschikken niet over extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. Ons uitgangspunt is dus: in hoeverre kan het kind nog deelnemen aan het groepsproces.

Wij zullen kinderen niet op eigen houtje medicijnen geven. Voor medicijnen op doktersrecept die langer dan een week toegediend moeten worden kunt u een speciaal medicijnformulier invullen.

WANNEER HOUD IK MIJN KIND THUIS?

Kinderen zullen niet gauw geweerd worden van het kinderdagverblijf in verband met een kinderziekte. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn);
Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn);
Open TBC;
Diarree als het bloederig is.

Wij willen u erop attenderen, dat de GGD ons erop heeft gewezen, dat ouders verplicht zijn, er melding van te maken als hun kind(eren) ziekteverschijnselen vertonen met braken, koorts, diarree en huiduitslag.

Graag horen wij van u vóór 9 uur als een kind niet komt vanwege ziekte. Bij afwezigheid door ziekte is geen restitutie mogelijk.

HUISARTS EN EERSTE HULP

Bij De Cristallijn wordt altijd  eerst met de eigen huisarts van het kind contact opgenomen, en indien deze niet aanwezig is de vervangend arts. Op de kindkaart dienen de medische gegevens van de kinderen te worden ingevuld. In ernstige gevallen zal een begeleider direct met het kind naar de Eerste Hulp van een van de Nijmeegse ziekenhuizen gaan, alwaar de begeleider bij het kind blijft tot u als ouder arriveert. Alle begeleiders hebben de cursus Eerste Hulp Bij Kinderongelukken gevolgd. Ieder jaar volgen we met het hele team een herhalingsles, waarin de Eerste Hulp handelingen worden geoefend.

VERPLICHT INENTEN?

Wij respecteren de keuze van ouders om hun kind wel of niet (volledig) te laten inenten. Niet ingeënte kinderen worden dus niet geweerd van het kinderdagverblijf. Dit is in overeenstemming met de GGD.

WANNEER HOUD IK MIJN KIND THUIS?

Kinderen zullen niet gauw geweerd worden van het kinderdagverblijf in verband met een kinderziekte. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn);
Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn);
Open TBC;
Diarree als het bloederig is.

Wij willen u erop attenderen, dat de GGD ons erop heeft gewezen, dat ouders verplicht zijn, er melding van te maken als hun kind(eren) ziekteverschijnselen vertonen met braken, koorts, diarree en huiduitslag.

Graag horen wij van u vóór 9 uur als een kind niet komt vanwege ziekte. Bij afwezigheid door ziekte is geen restitutie mogelijk.

HUISARTS EN EERSTE HULP

Bij De Cristallijn wordt altijd  eerst met de eigen huisarts van het kind contact opgenomen, en indien deze niet aanwezig is de vervangend arts. Op de kindkaart dienen de medische gegevens van de kinderen te worden ingevuld. In ernstige gevallen zal een begeleider direct met het kind naar de Eerste Hulp van een van de Nijmeegse ziekenhuizen gaan, alwaar de begeleider bij het kind blijft tot u als ouder arriveert. Alle begeleiders hebben de cursus Eerste Hulp Bij Kinderongelukken gevolgd. Ieder jaar volgen we met het hele team een herhalingsles, waarin de Eerste Hulp handelingen worden geoefend.

VERPLICHT INENTEN?

Wij respecteren de keuze van ouders om hun kind wel of niet (volledig) te laten inenten. Niet ingeënte kinderen worden dus niet geweerd van het kinderdagverblijf. Dit is in overeenstemming met de GGD.