Wij (en zeker Vince en Liv)

Wij (en zeker Vince en Liv) hebben genoten van de goede opvang, zorgen en begeleiding, maar vooral de liefdevolle benadering naar (en samen met) de kinderen. Wij (als ouders) hebben veel opgepikt van deze aanpak en zullen deze manier van ‘zijn en benaderen’ doorzetten. Het is een belangrijke en waardevolle tijd geweest, de eerste jaren van zo’n jong leven. Wij kijken daarom terug op een verrijkende, liefdevolle en stimulerende omgeving, die bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van onze kinderen. En daar zijn wij jullie allen dankbaar voor.
Jolanda Roskamp, moeder van Liv en Vince mei 2012De manier waarop bij de Cristallijn met de kinderen wordt omgegaan, heeft volgens mij bijgedragen tot de soepele overgang van Marrit van de creche naar de basisschool.
De manier waarop de Cristallijn kinderen leert om hun verantwoordelijkheid te nemen, door ze hierbij te benaderen als invidivu en door ze hun eigen verhaal te laten doen, heeft mijns inziens bijgedragen aan de manier waarop Marrit de wereld tegemoet treedt: met een open blik, mondig en met vertrouwen.