Vier ogen principe

Bij de Cristallijn dragen wij zorg voor een zo groots mogelijke veiligheid van de kinderen. Om een pedagogische aanpak, die niet strookt met onze visie, misbruik en/of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:

Het vierogenprincipe

• Er worden twee pedagogisch medewerkers per horizontale groep, per dag ingeroosterd. Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste flexibele kracht) ingezet.
• In vakantietijden, als er veel minder kinderen op de groep zijn, kan het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op een groep staat. In dit geval kan er voor gekozen worden twee groepen samen te voegen. Als dit voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker de groep alleen draaien die dag.
• Indien er stagaires zijn binnen de Cristallijn zullen zij dusdanig worden ingeroosterd, dat de tijd dat een medewerker alleen staat op de groep, verkort wordt met een half uur.
• ’s Morgens staat de pedagogisch medewerker die om 7.45 uur begint tot 8.45 alleen. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en een overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer of verschoonruimte.
• s’ Avonds staat de pedagogisch medewerker die tot 17.45 uur werkt vanaf 16.45 alleen op de groep. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen een overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer of verschoonruimte.
• ’s Middags staan de pedagogisch medewerkers om de beurt een uur alleen op de groep, als de andere pedagogisch medewerker met pauze is, bij aanwezigheid van een stagiaire is dit een half uur.
• De verlengde opvang vindt ’s morgens vanaf 7.15 uur en ’s avonds van 17.45 tot 18.15 tot 18.45 plaats. Over het algemeen betreft dit één pedagogisch medewerker. Daarom is er (ook vanuit andere veiligheidsoverwegingen) altijd achterwacht in het gebouw aanwezig. Vaak is dit een of twee huishoudelijk medewerkers.
• Het huishoudelijk personeel komen regelmatig alle groepen binnen om even iets door te geven, af te geven, op te halen of na te vragen.

 

Transparantie van het gebouw

• Ons gebouw en alle groepen zijn zeer transparant opgezet. De babygroep heeft een deur met glas erin, en een gehele muur met ramen. De dreumesgroep bezit eveneens een hele wand met ramen, twee deuren met glas erin. En de peutergroep is een ruimte met grote transparantie, door alle deuren met glas en de vele ramen.
• Alle verschoonruimte van de dreumesgroep is vanaf de straat zichtbaar, en de verschoonruimte van de baby- en peutergroep, heeft een deur met glas erin, zodat van buiten de verschoonruimte naar binnen gekeken kan worden op elk moment.
• Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt gebruiken we een babyfoon, die op de groep of buiten door de andere pedagogisch medewerker hoorbaar is. Deze staat gevoelig afgesteld.
• We hanteren de afspraak, dat als een pedagogisch medewerker even bij de kinderen op de slaapkamer blijft, de andere pedagogisch medewerker de babyfoon bij zich draagt en na 15 minuten gaat kijken als deze nog niet terug is.

Personeel

• Binnen ons kinderdagverblijf maken we werk van een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure. Ook worden de sollicitanten door meerdere medewerkers (zowel directie als pedagogisch medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op de groep mee. In de eerste weken zal een nieuwe kracht nooit alleen op de groep staan.
• Van al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de schoonmaaksters en de stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.