Aanmeldprocedure

U kunt uw kind aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier, waarna u het aan ons opstuurt of mailt. Zodra wij het formulier hebben ontvangen en het inschrijfgeld op onze bankrekening is bijgeschreven, bent u aangemeld. Wij nemen contact met u op zodra wij plaats voor u hebben en maken dan een afspraak voor een nader kennismakingsgesprek.

De plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Tweede en volgende kinderen uit één gezin worden met voorrang geplaatst. Dit geldt wanneer een tweede (of volgend) kind geboren is als het eerste kind het dagverblijf nog bezoekt. Voorrang betekent in de praktijk overigens niet automatisch dat deze kinderen altijd direct op het gewenste moment kunnen instromen.

De opvang voor uw kind is aangegeven in dagdelen. Een dagdeel is een halve dag: van 7.45 tot 12.45 uur (ochtend) of van 12.45 tot 17.45 uur (middag).

Omdat wij het belangrijk vinden dat het dagverblijf voor het kind een veilige en vertrouwde plek wordt, hanteren we de volgende regels:

  • Er is een minimum van twee dagdelen per kind per week;
  • Er mogen per dag maximaal twee wisselingen plaatsvinden van ochtend- en middagkinderen;
  • Verzoeken om hele-dagopvang krijgen voorrang.

Ga naar aanmelden